Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Zhi Zi Sheng Jiang Zhi Tang - Gardenia Fresh Ginger and Prepared Soybean Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Zhi Zi Sheng Jiang Zhi Tang

Gardenia Fresh Ginger and Prepared Soybean Formula

Zhi Zi Sheng Jiang Zhi Tang Ingredients:

Fr. Gardeniae / Gardenia Seed Zhi Zi
Sm. Sojae Preparata / Prepared Soy Bean Dan Dou Chi
Rz. Zingiberis Recens / Fresh Ginger Root Sheng Jiang

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out