Zhi Zi Sheng Jiang Zhi Tang - Gardenia Fresh Ginger and Prepared Soybean Formula

$ 49.00
Select option

Zhi Zi Sheng Jiang Zhi Tang

Gardenia Fresh Ginger and Prepared Soybean Formula

Zhi Zi Sheng Jiang Zhi Tang Ingredients:

Fr. Gardeniae / Gardenia Seed Zhi Zi
Sm. Sojae Preparata / Prepared Soy Bean Dan Dou Chi
Rz. Zingiberis Recens / Fresh Ginger Root Sheng Jiang

Sale

Unavailable

Sold Out