Zhi Zi Gan Jiang Tang - Gardenia and Ginger Formula

$ 49.00
Select option

Zhi Zi Gan Jiang Tang

Gardenia and Ginger Decoction Formula

Hare's Ear root Chai Hu
Cinnamon twig Gui Zhi
Dry Ginger root Gan Jiang
Trichosanthis root Tian Hua Fen
Skullcap root Huang Qin
Oyster shell Mu Li
Licorice root Gan Cao

 

Sale

Unavailable

Sold Out