Zhen Ren Yang Zang Tang - True Man's Formula to Nourish the Organs

$ 49.00
Select option

Zhen Ren Yang Zang Tang

True Man's Formula to Nourish the Organs

Codonopsis root * Dang Shen * 10 %
Atractylodis rhizome Bai Zhu 10
Cinnamon bark Rou Gui 5
Nutmeg seed Rou Dou Kou 10
Chebula fruit He Zi 10
Pomegranate husk  Shi Liu Pi 15
White Peony root Bai Shao 15
Chinese Angelica root Dang Gui 10
Aucklandiae root Mu Xiang 10
Honey Baked Licorice root Zhi Gan Cao 5

* For Ginseng instead of Codonopsis, or for any formula modification, call toll-free 1-877-922-4374, M-F 10am-6pm Pacific time

Sale

Unavailable

Sold Out