You Gui Yin - Restore the Right [Kidney] Formula

$ 49.00
Select option

You Gui Yin

Restore the Right [Kidney] Decoction Formula

This version is milder than the original YOU GUI WAN

Rx. Rehmanniae Preparata  Shu Di Huang 
Dry-fried Rz. Dioscoreae  Chao Shan Yao 
Fr. Corni  Shan Zhu Yu 
Fr. Lycii  Gou Qi Zi 
Rx. Glycyrrhizae Preparata  Zhi Gan Cao 
Cx. Eucommiae  Du Zhong 
Cx. Cinnamomi  Rou Gui 
Rx. Aconiti Lateralis Preparata  Fu Zi 

 

Sale

Unavailable

Sold Out