Yin Chen Wu Ling San - Artemisia Yinchenhao & Five-Ingredient with Poria Formula

$ 49.95
Select option

Yin Chen Wu Ling San

Artemisia Yinchenhao & Five-Ingredient with Poria

Artemisiae Capillaris Yin Chen Hao  50
Alismatis Rz.  Ze Xie  12
Poria Cocos Fu Ling  12
Polypori mushroom Zhu Ling  12
White Atractylodis rhizome  Bai Zhu  7
Cinnamon twig  Gui Zhi  7

 


Sale

Unavailable

Sold Out