Xie Qing Wan - Drain the Green Formula

$ 49.95
Select option

Xie Qing Wan

Drain the Green Formula

Angelicae Sinensis root Dang Gui
Gentianae root Long Dan Cao
Liguisticum root Chuan Xiong
Gardenia seed Zhi Zi
Rhei rhizome and root Da Huang
Notopterygii root Qiang Huo
Saposhnikoviae root Fang Feng

 

Sale

Unavailable

Sold Out