Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang - Cyperus and Inula Formula

$ 49.00
Select option

Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang

Cyperus and Inula Formula

Inulae flower Xuan Fu Hua 
Green Onion bulb  Cong Bai 
Rubiae root Qian Cao Gen 

 

Sale

Unavailable

Sold Out