Wu Yao Shun Qi San - Lindera Formula to Smooth the Flow of Qi

$ 49.00
Select option

Wu Yao Shun Qi San

Lindera Formula to Smooth the Flow of Qi

L
Rx. Linderae  Wu Yao 
Per. Citri Reticulatae  Chen Pi 
Silkworm Jiang Can 
Rz. Chuanxiong  Chuan Xiong 
Rx. Platycodi  Jie Geng 
Carbonized ginger  Pao Jiang 
Fr. Aurantii  Zhi Ke 
Rx. Angelicae Dahuricae  Bai Zhi 
Licorice root Gan Cao

 

Sale

Unavailable

Sold Out