Wu Ji San - Five-Accumulation Formula

$ 49.00
Select option

Wu Ji San

Five-Accumulation Formula *

Rx. Angelicae Dahuricae  Bai Zhi 5%
Ginger Gan Jiang 5
Cinammon Rou Gui  5
Rz. Atractylodis Cang Zhu 20
Magnolia Bark Hou Po 5
Per. Citri Reticulatae  Chen Pi  5
Rz. Pinelliae Preparatum  Zhi Ban Xia 5
Poria Cocos Fu Ling 5
Rx. Platycodi  Jie Geng 20
Fr. Aurantii  Zhi Ke 5
Rx. Paeoniae Alba  Bai Shao 5
Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui 5
Rz. Chuanxiong  Chuan Xiong 5
Licorice Gan Cao  5

* Ma Huang is omitted in this version

 

Sale

Unavailable

Sold Out