Tou Nong San - Discharge Pus Formula

$ 49.00
CHOOSE: TOU NONG SAN GRANULES or WHOLE HERBS

Tou Nong San

Discharge Pus Formula

Top Quality Herbs, Choose Granules or Whole Herbs, Fast Delivery

Rx. Astragali  Huang Qi  25%
Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui  18%
Rz. Chuanxiong  Chuan Xiong  17%
* Concha Arcea Wa Leng Zi 15%
Spina Gleditsiae  Zao Jiao Ci 

25%

 

* Substituted for Chuan Shan Jia (endangered)

 

Sale

Unavailable

Sold Out