Tiao Zhong Yi Qi Tang - Regulate the Middle and Augment the Qi

$ 49.00
Select option

Tiao Zhong Yi Qi Tang -

Regulate the Middle and Augment the Qi 

  1. HUANG QI
  2. DANG SHEN *
  3. CANG ZHU
  4. ZHI GAN CAO
  5. SHENG MA
  6. CHAI HU

For a version of this formula using Ginseng (REN SHEN) instead of, Codonopsis (DANG SHEN), or to customize any formula, call your order Toll-Free to 877-922-4372

Sale

Unavailable

Sold Out