Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Shu Jing Huo Xue Tang - Relax the Channels and Invigorate the Blood Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Shu Jing Huo Xue Tang

Relax the Channels and Invigorate the Blood Formula

Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang
Sm. Persicae Tao Ren
Rz. Atractylodis Cang Zhu
Poria Fu Ling
Rx. Achyranthis Bidentatae Niu Xi
Rx. Clematidis Wei Ling Xian
Rx. Stephaniae Tetrandrae Han Fang Ji
Rz. seu Rx. Notopterygii Qiang Huo
Rx. Saposhnikoviae Fang Feng
Rx. Gentianae Long Dan Cao
Rx. Angelicae Dahuricae Bai Zhi
Per. Citri Reticulatae Chen Pi
Rx. Glycyrrhizae Gan Cao
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out