Shi Pi Yin - Bolster the Spleen Formula

$ 49.00
Select option

Shi Pi Yin

Bolster the Spleen Formula

 

Aconiti root Zhi Fu Zi 
Dried ginger root Gan Jiang
Poria mushroom Fu Ling
White Atractylodis rhizome Bai Zhu
Papaya  Mu Gua 
Magnolia bark  Hou Po 
Rx. Aucklandiae  Mu Xiang
Arecae bark Da Fu Pi 
Fr. Amomi Tsaoko  Cao Guo
Baked licorice root  Zhi Gan Cao

 

Sale

Unavailable

Sold Out