Sang Dan Xie Bai Tang - Mulberry Leaf and Moutan formula to Drain the White

$ 59.00
Select option

Sang Dan Xie Bai Tang

Mulberry Leaf and Moutan formula to Drain the White

Mulberry root bark Sang Bai Pi 
Mulberry leaf  Sang Ye 
Moutan root bark Mu Dan Pi 
Lycii bark Di Gu Pi 
Bamboo sap Zhu Ru 
Fritillaria Cirrhosa bulb Chuan Bei Mu 
Rice Geng Mi 
Baked licorice root Zhi Gan Cao 
Sour date Da Zao 

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out