San Huang Shi Gao Tang - Three Yellow and Gypsum Formula

$ 49.00
Select option

San Huang Shi Gao Tang

Three Yellow and Gypsum Formula

Gypsum  Shi Gao
Skullcap Huang Qin 
Golden Thread Huang Lian
Phellodendrun Bark Huang Bai 
Gardenia seed Zhi Zi
Fermented Soy Bean Dan Dou Chi 
Fresh Ginger Sheng Jiang 
Sour Date Da Zao
Green Tea Lu Cha 

* MA HUANG omitted

 

Sale

Unavailable

Sold Out