Ren Shen Yang ying Tang - Ginseng Formula (choose ginseng or codonopsis)

$ 49.00
Choose: Ginseng or Codonopsis, Granules or Whole Herbs

Ren Shen Yang Ying  Tang

Ginseng and Rehmannia Formula

Rx. Ginseng Ren Shen 
or Rx, Codonopsis Dang Shen 
Astragalus Root Huang Qi 
White Atractylodis Root Bai Zhu
Poria Cocos Fu Ling 
Angelicae Sinensis (tang kwei) Root Dang Gui 
Steamed Foxglove Root Shu Di Huang
White Peony Root Bai Shao
Aged Citrus Peel Chen Pi 
Polygalae Root Yuan Zhi 
Schizandra Fruit Wu Wei Zi 
Sour Date Fruit Da Zao 
Cinnamon Bark Rou Gui 
Fresh Ginger Root Shen Jiang 
Licorice Root Gan Cao 

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out