Qu Feng Zhi Bao Dan - Greatest Treasure Special Formula to Dispel Wind

$ 59.00
Select option

Qu Feng Zhi Bao Dan

Greatest Treasure Special Formula to Dispel Wind

Fang Feng saposhnikovia root, ledebouriella root, siler
Qiang Huo notopterygium root, chiang-huo
Bo He field mint, mentha
Shi Gao gypsum
Zhi Zi cape jasmine fruit, gardenia
Huang Qin baical skullcap root, scutellaria, scute
Huang Lian coptis rhizome
Huang Bai amur cork tree bark, phellodendron bark
Lian Qiao forsythia fruit
Da Huang rhubarb root and rhizome
Mang Xiao mirabilite, glauber's salt
Tian Ma gastrodia rhizome
Hua Shi talcum
Du Huo pubescent angelica root, angelica root, tu-huo
Jie Geng baloon flower root, platycodon root
Chuan Xiong Sichuan lovage root, cnidium, chuanxiong root
Dan Shen poor man's ginseng root
Bai Zhu (white) atratylodes rhizome, ovate atractylodes, angelica root
Gan Cao licorice root
Shu Di Huang cooked rehmannia root, prepared Chinese foxglove root
Dang Gui tangkuei, Chinese angelica root
Bai Shao  white peony root, peony

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out