Qing Luo Yin - Clear the Collaterals Formula

$ 49.00
Select option

Qing Luo Yin

Clear the Collaterals Formula

  1. Jin Yin Hua (lonecerae japonicae)
  2. Bian Dou (dolichoris lablab)
  3. Xi Gua Shuang (mirabilitum praeparata)
  4. Si Gua Pi (pericarpium luffae )
  5. He Ye (folium nelumbinis nuciferae )
  6. Dan Zhu Ye (herba lophatheri gracilis)
Sale

Unavailable

Sold Out