Qing E Wan - Young Maiden Formula

$ 49.00
Select option

Qing E Wan

Young Maiden Pill

 Psoraliae Bu Gu Zhi 3-9g 15
Cx. Eucommiae Du Zhong 8-16g 25
Sm. Juglandis Hu Tao Ren 9-30g 45
Bul Allii Sativi Da Suan 4.5-15g 15


Hu Tao Ren Walnut
Bu Gu Zhi Psoralia
Du Zhong Eucommia
Da Suan Garlic

 

Sale

Unavailable

Sold Out