Miao Xiang San - Marvelously Fragrant Formula

$ 49.00
Select option

Miao Xiang San

Marvelously Fragrant Formula

Rx. Codonopsis (Dang Shen) 
Rz. Dioscoreae  Shan Yao 
Rx. Astragali  Huang Qi 
Poria Fu Ling 
Poria Pararadicis  Fu Shen
Rx. Polygalae  Yuan Zhi 
Cinnabaris * (toxic and unavailable-Omit) Zhu Sha 
Rx. Aucklandiae  Mu Xiang 
Moschus * endangered species (use SHI CHANG PU) She Xiang 
Rx. Platycodi  Jie Geng 
Rx. Glycyrrhizae Preparata  Zhi Gan Cao 

 

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out