LIANHUA QINGWEN JIONANG 连花清瘟胶囊 Lian Hua Qing Wen

$ 49.00

Lianhua Qingwen Jiaonang is available without MA HUANG, Ephedra, (a controlled substance in the USA)

It may be formulated using Gui Zhi instead of Ma Huang:

Forsythia (Lianqiao), 10%
Lonicera (Jinyinhua), 10
Armeniacae (Kuxingren), 5
Gypsum (Shigao), 10
Isatis (Banlangen),10
Dryopteridis (Mianmaguanzhong), 10
Houttuynia (Yuxingcao), 10
Pogostemon (Guanghuoxiang), 5
Rheum (Dahuang), 5
Rhodiola (Hongjingtian), 10
Mentha (Bohe), 5
Gui Zhi (Cinnamon) 5
Glycyrrhiza (Gancao) 5

Shen Clinic TCM Consult


Sale

Unavailable

Sold Out