LIANG XUE XIAO FENG TANG - Herbs for Psoriasis Symptoms

$ 49.00
Choose Granules or Whole Herbs

LIANG XUE XIAO FENG TANG

Herbs for Psoriasis Symptoms

Rx. Rehmannia Sheng Di Huang 12%
Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui 9
Hb. seu Flos Schizonepeta Jing Jie 9
Periostracum Cicada Chan Tui 7
Rx. Sophorae Flavescentis Ku Shen 9
Fr. Tribuli Bai Ji Li 9
Rz. Anemarrhena Zhi Mu 9
Gypsum Fibrosum Shi Gao 30
Rx. Glycyrrhiza Gan Cao 6

Sale

Unavailable

Sold Out