Zhi Shi Xiao Pi Wan - Immature Bitter Orange Formula to Reduce Focal Distention

$ 49.00
Select option

Zhi Shi Xiao Pi Wan

Immature Bitter Orange Formula to Reduce Focal Distention

Unripe Bitter Orange fruit Zhi Shi
Magnolia bark Hou Po
Golden Thread rhizome Huang Lian
Pinellia rhizome (prepared) Zhi Ban Xia
Rx. Codonopsis * Dang Shen *
White Atractylodes rhizome Bai Zhu
Poria Cocos Fungus Fu Ling
Rice sprouts Mai Ya
Dry Ginger Gan Jiang
Honey fried Licorice root Zhi Gan Cao

 

Sale

Unavailable

Sold Out