Zhen Gan Xi Feng Tang - Sedate the Liver and Extinguish Wind Formula

$ 49.00
Select option

Zhen Gan Xi Feng Tang

Sedate the Liver and Extinguish Wind Formula

Achyranthis Bidentatae root Niu Xi 17 %
Haematitum Dai Zhe Shi 17
Fossilized bone Long Gu 9
Oyster Shell Mu Li 9
Tortoise shell Gui Ban 9
Scrophularia root Xuan Shen 9
Asparagus tuber Tian Men Dong 9
White Peony root Bai Shao 9
Artemisiae Scoparia herb Yin Chen Hao 3.5
Melia fruit Chuan Lian Zi 3.5
Rice sprouts Mai Ya 3
Licorice root Gan Cao 2

 

Sale

Unavailable

Sold Out