Zeng Ye Tang - Increase the Fluids Formula

$ 49.00
Choose Zeng Ye Tang Granules or Whole Herbs

Zeng Ye Tang

Increase the Fluids Formula

Scrophularia root Xuan Shen 40%
Ophiopogon root Mai Men Dong 30%
Raw Foxglove root Sheng Di Huang 30%

 

Sale

Unavailable

Sold Out