Zeng Ye Cheng Qi Tang - Increase the Fluids and Order the Qi Formula

$ 49.00
Choose Zeng Ye Cheng Qi Granules or Whole Herbs


Zeng Ye Cheng Qi Tang

Increase the Fluids and Order the Qi Formula

Scrophularia root Xuan Shen
Ophiopogon root Mai Men Dong
Raw Foxglove root Sheng Di Huang
Rhubarb root and rhizome Da Huang
Epsom Salts Mang Xiao

 

Sale

Unavailable

Sold Out