Zeng Ye Cheng Qi Tang - Increase the Fluids and Order the Qi Formula

$ 49.00
Choose Zeng Ye Cheng Qi Granules or Whole Herbs


Zeng Ye Cheng Qi Tang

Increase the Fluids and Order the Qi Formula

Scrophularia root Xuan Shen 30 %
Ophiopogon root Mai Men Dong 28
Raw Foxglove root Sheng Di Huang 28
Rhubarb root and rhizome Da Huang 10
Epsom Salts Mang Xiao 4

 

Sale

Unavailable

Sold Out