Yu Ye Tang - Jade Fluid Formula

$ 49.00
Select option

adrenosen

yu ye tang - jade fluid

Yu Ye Tang

Jade Fluid Formula

Yu Ye Tang's TCM Functions

  • Builds Qi
  • Tonifies Yin
  • Generates Fluids
  • Moistens the Dry
  • Alleviates thirst

Yu Ye Tang Ingredients

Yam root  Shan Yao  32%
Astragalus root Huang Qi  15
Anemarrhenae rhizome Zhi Mu  20
Trichosanthis root Tian Hua Fen  10
Chicken Gizzard Ji Nei Jin  6
Kudzu root Ge Gen  7
Schisandra fruit  Wu Wei Zi  10

 

Sale

Unavailable

Sold Out