YIN CHIAO CHIEH TU PIAN - Great Wall or Equivalent Brand

Sold out
$ 23.95
$ 19.95

YIN CHIAO CHIEH TU PIAN

Good quality tablets, made with whole milled herbs.

For more information about this amazing formula go to YinChiao.com

YIN CHIAO INGREDIENTS

  1. Honeysuckle (Lonicera flos) JIN YIN HUA
  2. Forsythia (Forsythia Suspensa Fructus) LIAN QIAO
  3. Balloon Flower (Platycodi Grandiflori Radix) JIE GENG 
  4. Peppermint (Menthe Herba) BO HE
  5. Edible Burdock (Arctium Lappa) NIU BANG ZI
  6. Crested Grass (Lophatheri Gracilis) DAN ZHU YE
  7. Japanese Catnip (Schizonepeta Tenuifolia) JING JIE
  8. Fermented Soy Bean (Sojae Praeparatum Semen) DAN DOU QI
  9. Licorice root (Glycyrrhiza Uranelsis Radix) GAN CAO
  10. Phragmites - LU GEN

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out