Xiao Jian Zhong Tang - Minor Construct the Middle Formula

$ 49.00
Select option

Xiao Jian Zhong Tang

Minor Construct the Middle Formula

Xiao Jian Zhong Tang Ingredients

Malt Sugar Yi Tang  40 %
Cinnamon branch Gui Zhi 13
White Peony root  Bai Shao 25
Honey Baked Licorice root Zhi Gan Cao 14
Fresh Ginger Sheng Jiang 4
Sour Date Da Zao 4

 Xiao Jian Zhong Tang's TCM Uses

  • Warms the Center
  • Strengthens the Middle Jiao
  • Tonifies Qi
  • Relieves abdominal spasms
  • Dispels Cold

 

Sale

Unavailable

Sold Out