Wei Rui Tang - Polygonatum Odoratum Formula

$ 49.00
Select option

Wei Rui Tang 

Polygonatum Odoratum Formula

Rz. Polygonati Odorati Yu Zhu
Rx. Cynanchi Atrati Bai Wei
Scallion Bulb Cong Bai
Rx. Angelicae Pubescentis Du Huo
Almond Kernel Xing Ren
Szechuan Lovage Root Chuan Xiong
Licorice Root Gan Cao
Gypsum  Shi Gao

Sale

Unavailable

Sold Out