Tian Tai Wu Yao San - Top-Quality Lindera Formula

$ 49.00
tian tai wu yao OPTION:

Tian Tai Wu Yao San

Top-Quality Lindera Formula

Linderae root Wu Yao 12.5%
Aucklandiae  root Mu Xiang 12.5%
Fennel seed Hui Xiang
12.5%
Citri Reticulatae Viride peel Qing Pi
12.5%
Alpiniae Officinari rhizome Gao Liang Jiang 
12.5%
Betel nut Bing Lang
12.5%
Toosendan fruit Chuan Lian Zi 
12.5%
Evodia fruit * Wu Zhu Yu*
12.5%

 * substitute for croton fruit, used to treat chuan lian zi and considered toxic

 

Sale

Unavailable

Sold Out