Si Sheng Wan - Four-Fresh Formula

$ 49.00
Select option

Si Sheng Wan

Four-Fresh Formula

Arborvita twig Ce Bai Ye 25%
Raw foxglove root Sheng Di Huang

25%

Lotus leaf He Ye 25%
Artemisiae Argyi leaf Ai Ye 25%

 

Sale

Unavailable

Sold Out