Shu Feng Huo Xue Tang - Disperse Wind and Invigorate the Blood Formula

$ 49.00
Select option

Shu Feng Huo Xue Tang

Disperse Wind and Invigorate the Blood Formula

Chinese Angelicae root Dang Gui  10 %
Liguisticum rhizome Chuan Xiong 
10 %
Clematidis root Wei Ling Xian 
10 %
Angelicae Dahuricae root Bai Zhi 
10 %
Stephaniae Tetrandrae root Han Fang Ji 
10 %
Phellodendron bark Huang Bai 
10 %
Arisaemae cooked in Bile  Dan Nan Xing 
10 %
Atractylodis rhizome Cang Zhu 
10 %
Notopterygii rhizome Qiang Huo 
5 %
Cinnamon twigs Gui Zhi 
5 %
Safflower Hong Hua  5 %
Fresh Ginger  Sheng Jiang  5 %

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out