Shou Tai Wan - Fetus Longevity Formula

$ 49.00
Select option

Shou Tai Wan-Fetus Longevity Formula

Shou Tai Wan

Fetus Longevity Formula

Dodder seeds  Tu Si Zi  40 %
Loranthus Sang Ji Sheng  20%
Dipsaci root Xu Duan  20%
Donkey skin glue E Jiao  20%

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out