Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Shou Tai Wan - Fetus Longevity Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Shou Tai Wan

Fetus Longevity Formula

Dodder seeds  Tu Si Zi  40 %
Loranthus Sang Ji Sheng  20%
Dipsaci root Xu Duan  20%
Donkey skin glue E Jiao  20%

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out