San Jin Tang - Three-Gold Formula

$ 49.00
Select option

San Jin Tang

Three-Gold Formula

Gold Coin Herb  Jin Qian Cao  39%
Abutili/Malvae seed Dong Kui Zi  12
Lygodii  Jin Sha Teng  25
Pyrrosiae leaf Shi Wei  6
Dianthus Qu Mai  12
Chicken Gizzard Ji Nei Jin  6

 

Sale

Unavailable

Sold Out