Qing Dan Xie Huo Tang - Clear the Gallbladder and Drain Fire

$ 49.95
Select option

Qing Dan Xie Huo Tang

Clear the Gallbladder and Drain Fire

Qing Dan Xie Huo Tang Ingredients

Rx. Bupleuri  Chai Hu  10%
Rx. Scutellariae  Huang Qin  10
Rz. Pinelliae Preparatum  Zhi Ban Xia  10
Hb. Artemisiae Scopariae  Yin Chen Hao  20
Fr. Gardeniae  Zhi Zi  10
Rx. Gentianae  Long Dan Cao  10
Rx. Curcumae  Yu Jin  10
Rx. Aucklandiae  Mu Xiang  10
Rx. et Rz. Rhei  Da Huang  5
Epsom Salts  Mang Xiao  5

 

Sale

Unavailable

Sold Out