Qiang Huo Sheng Shi Tang -- Notopterygium Formula to Overcome Dampness

$ 49.00
Select option

Qiang Huo Sheng Shi Tang

Notopterygium Formula to Overcome Dampness

Rx. et Rz. Notopterygii  Qiang Huo
Rx. Angelicae Pubescentis Du Huo
Rz. et Rx. Ligustici  Gao Ben 
Rx. Saposhnikoviae  Fang Feng
Rz. Ligustici Chuanxiong  Chuan Xiong
Fr. Viticis  Man Jing Zi 
Rx. Glycyrrhizae Preparata  Zhi Gan Cao 

 

Sale

Unavailable

Sold Out