Nuan Gan Jian - Warm the Liver Decoction Formula

$ 49.00
Select option

Nuan Gan Jian

Warm the Liver Decoction Formula

 

Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui 13%
Fr. Lycii Gou Qi Zi 20
Fr. Foeniculi Xiao Hui Xiang 13
Cx. Cinnamomi Rou Gui 7
Rx. Linderae Wu Yao 13
Rx. Aucklandiae Mu Xiang 8
Poriae Fu Ling 13
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 13

Sale

Unavailable

Sold Out