Liu Wei Xiang Ru Yin - Six-Ingredient Decoction with Elsholtzia Formula

$ 49.00
Select option: Granules or Whole Herbs

Liu Wei Xiang Ru Yin

Six-Ingredient Decoction with Elsholtzia Formula

Hb. Moslae  Xiang Ru 
Sm. Lablab Album  Bai Bian Dou
* Flos Lablab  Bian Dou Hua
Cx. Magnoliae Officinalis  Hou Po 
Flos Lonicerae  Jin Yin Hua
Fr. Forsythiae  Lian Qiao

 

* When unavailable, increase proportion of  Bai Bian Dou

 

Sale

Unavailable

Sold Out