Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Lian Po Yin - Coptis and Magnolia Bark

Formulas

$ 49.00
- +

Lian Po Yin

Coptis and Magnolia Bark 

 Rz. Coptidis  Huang Lian 
Cx. Magnoliae Officinalis  Hou Po 
Fr. Gardeniae Zhi Zi 
Sm. Sojae Preparata  Dan Dou Chi 
Rz. Acori  Shi Chang Pu 
Rz. Pinelliae Preparatum  Ban Xia 
Rz. Phragmitis  Lu Gen 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out