Lian Mei An Hui Tang - Picrorhiza and Mume Decoction to Calm Roundworms Formula

$ 49.00
Select option

Lian Mei An Hui Tang

Picrorhiza and Mume Decoction to Calm Roundworms Formula

  1. Rz. Picrorhizae HU HUANG LIAN
  2. Per. Zanthoxyli CHUAN JIAO 
  3.  Omphalia LEI WAN 
  4. Cx. Phellodendri HUANG BAI 
  5. Sm. Arecae BING LANG
Sale

Unavailable

Sold Out