Li Zhong An Hui Tang - Regulate the Middle and Calm Roundworms Decoction Formula

$ 59.00
Select option

Li Zhong An Hui Tang

Regulate the Middle and Calm Roundworms Decoction Formula

Rx. Ginseng  Ren Shen 
Rz. Atractylodis Macrocephalae  Bai Zhu 
Poria Fu Ling 
Per. Zanthoxyli  Chuan Jiao 
Fr. Mume  Wu Mei 
Rz. Zingiberis  Gan Jiang 

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out