Jia Wei Wu Lin San - Augmented Five-Ingredient Formula for Painful Urinary Dysfunction

$ 49.00
Select option: Granules or Whole Herbs

Jia Wei Wu Lin San

Jia Wei Wu Lin San

Augmented Five-Ingredient Formula for Painful Urinary Dysfunction

CHE QIAN ZI - 11%
CHI FU LING - 5
CHI SHAO - 18
DANG GUI - 7
GAN CAO - 4
HUA SHI - 14
MU TONG - 4
SHENG DI HUANG - 10
ZE XIE - 10
ZHI ZI - 17

Sale

Unavailable

Sold Out