Jia Wei Si Wu Tang - Augmented Four-Substance Decoction Formula

$ 49.00
Select option

Jia Wei Si Wu Tang

Augmented Four-Substance Decoction Formula

Mai Men Dong ophiopogonis tuber
Huang Lian coptis rhizome
Huang Bai amur cork tree bark, phellodendron bark
Cang Zhu atractylodes rhizome
Chuan Xiong Sichuan lovage root, cnidium, chuanxiong root
Huai Niu Xi achyranthis root
Dang Shen codonopsis root
Shu Di Huang cooked rehmannia root, prepared Chinese foxglove root
Dang Gui tangkuei, Chinese angelica root
Bai Shao  white peony root, peony
Du Zhong eucommia bark
Zhi Mu anemarrhena root
Wu Wei Zi schisandra fruit

 

Sale

Unavailable

Sold Out