Jia Wei Si Wu Tang | Choose Granules or Whole Herbs

$ 49.00
Select option

≈ Augmented Four-Substance Decoction Formula

Augmented Four-Substance Decoction Formula

botanical name SC stock # Pin Yin Name %
Rx. Rehmanniae 95 Sheng Di Huang 20%
Rx. Paeoniae Rubra 398 Chi Shao 15
Rx. Angelicae Sinensis 474 Dang Gui 15
Rx. Ligustici 382 Chuan Xiong 5
Fr. Xanthii 237 Cang Er Zi 10
Flos Magnoliae 50 Xin Yi 10
Radix Cynanchi Paniculate 104 Bai Wei 25


 

Sale

Unavailable

Sold Out