Huang Long Tang - Yellow Dragon Decoction Formula

$ 49.00
Select option

Shen Clinic TCM Advice

Huang Long Tang

Yellow Dragon Decoction Formula

  1. da huang 
  2. mang xiao 
  3. zhi shi 
  4. hou po 
  5. dang shen or ren shen
  6. dang gui 
  7. jie geng 
  8. sheng jiang 
  9. da zao 
  10. gan cao 
Sale

Unavailable

Sold Out