Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

HOU PO SHENG JIANG BAN XIA GAN CAO REN SHEN TANG - Herbs for Nausea

Shen Clinic Herbs

$ 49.00
- +

HOU PO SHENG JIANG BAN XIA GAN CAO REN SHEN TANG

Magnolia, Ginger, Pinellia, Licorice, and Ginger formula

Herbs for Nausea and Morning Sickness

 

Cx. Magnoliae Officinalis Hou Po 20%
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 20
Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia 30
Rx. Glycyrrhizae Gan Cao 10
* Rx. Codonopsis        Dang Shen 20

 * substituted for Ginseng

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out