Gui Zhi Ren Shen Tang - Cinnamon Twig and Ginseng Decoction Formula

$ 89.00
Select option

  1. Gui Zhi cinnamon twig,  
  2. Bai Zhu atractylodes, (white) 
  3. Gan Cao licorice root  
  4. Gan Jiang dried ginger 
  5. Ren Shen Ginseng root 
Sale

Unavailable

Sold Out