Wen Pi Tang - Warm the Spleen Formula

$ 49.00
Select option

Wen Pi Tang

Warm the Spleen Formula

Rhubarb rhizome Da Huang
Codonopsis root Dang Shen
Honey Baked Licorice root Zhi Gan Cao
Dried Ginger root Gan Jiang
Detoxified Aconite root Zhi Fu Zi

 

Sale

Unavailable

Sold Out