Wang Shi Qing Shu Qi Tang - Master Wang's Decoction to Clear Summerheat and Augment the Qi Formula

$ 49.00
Select option

Wang Shi Qing Shu Qi Tang

Master Wang's Decoction to Clear Summerheat and Augment the Qi Formula

American ginseng 

xi yang shen 

dendrobium

shi hu

dwarf lily-turf tuber

mai dong

golden thread rhizome 

huang lian

bamboo leaf 

dan zhu ye

anemarrhena rhizome

zhi mu

licorice root

gan cao

rice

geng mi

watermelon peel 

xi gua pi

Sale

Unavailable

Sold Out