Nei Shu Huang Lian Tang - Internal Dispersing Decoction with Coptis Formula

$ 49.00
Select option: Granules or Whole Herbs

Nei Shu Huang Lian Tang

Internal Dispersing Decoction with Coptis Formula

Bo He mint
Zhi Zi gardenia
Huang Qin baical skullcap root
Huang Lian coptis rhizome
Lian Qiao forsythia fruit
Da Huang rhubarb root and rhizome
Jie Geng baloon flower root
Mu Xiang costus root
Gan Cao licorice root
Dang Gui Chinese angelica root
Bai Shao  white peony root
Bing Lang betel nut

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out